Najlepszym Sposobem Na Odinstalowanie Go Jest Ponowna Instalacja Omus

Jeśli dana osoba ponownie zainstalowała omus na Twoim komputerze, mamy nadzieję, że ten niesamowity przewodnik Ci pomoże.

Twój komputer działa wolno? Nie czekaj dłużej, aby go uratować. Pobierz nasze narzędzie do naprawy systemu Windows i wróć na właściwe tory za pomocą kilku kliknięć!

Zainstaluj ponowniea – wiele plików niezależnie od ich wersji. Zauważ, że opcja REINSTALLMODE dotyczy wszystkich dołączonych elementów; nie można go ustawić dla jednej funkcji.

TRYB PONOWNEJ INSTALACJI to ważna struna gitarowa zawierająca litery wskazujące, jaki rodzaj resetowania należy wykonać. Opcje Niewrażliwe są niewrażliwe na jeden konkretny region Prawda i niezależna od kolejności. Zazwyczaj konkretna właściwość powinna być zawsze używana tylko w połączeniu z właściwością PONOWNIE ZAINSTALUJ. Jednak ta właściwość przewodnia może również zostać wykorzystana podczas instalacji, a nie naprawdę świeżej instalacji. wybór

Zainstaluj ponownie tylko kody

Jak ponownie zainstalować msiexec?

Uruchom komputer wpołączyć się całkowicie z większością komputerów.Kliknij Start, kliknij Uruchom, wpisz cmd i kliknij OK.

Kod Parametry

r Zainstaluj ponownie, tak jak brakuje pliku. o Zainstaluj ponownie, jeśli nieodpowiedni plik można scharakteryzować jako twoją starszą wersję. e Zainstaluj ponownie, jeśli plik jest bardzo zdefiniowany lub brakuje go, jeśli jest to główna starsza lub konkretna wersja. d Zainstaluj ponownie, jeśli stwierdzę, że brakuje pliku lub wersje nie istnieją. s Sprawdź sumy kontrolne i zainstaluj ponownie, jeśli plik jest zwykle nieaktualny, uszkodzony lub uszkodzony. To wyszukiwanie bez wątpienia odzyska tylko pliki, które uzasadniają msidbFileAttributesChecksum w kolumnie atrybutów wielu tabeli plików. włączone Wymuszona ponowna instalacja wszystkich plików Se, niezależnie od sumy kontrolnej lub często wersji. ty Zastąp wszelkie wymagane rejestracje z najważniejszych wpisów Tabeli rejestru w gałęzi rejestru HKEY_CURRENT_USER
lub HKEY_USERS
. m Zastąp wszystkie wymagane wpisy rejestru z tablicy rejestru w drodze do gałęzi rejestru i po prostu hkey_local_machine
HKEY_CLASSES_ROOT
. Napisz wszystkie wskazówki z tabeli, klasy czasownika, tabeli, tabeli PublishComponent, tabeli ProgID, tabeli MIME wokół , tabeli znaków, rozszerzeń, tabeli i tabeli identyfikatorów aplikacji, nadal z przeznaczeniem do komputera lub odtwarzacza. Zainstaluj wszystkie>nowe wyuczone komponenty.Podczas ponownej instalacji głównej aplikacji ten język często wykonuje działania podobne do RegisterTypeLibraries i InstallODBC. s Zresetuj wszystkie zasady, a ponadto ponownie ukryj ikony, nadpisz istniejące skróty i w rezultacie ikony. do Użyj, aby uzupełnić pakiet z punktu sprzedaży, a następnie ponownie zapisać pakiet lokalnie. Nie musisz mieć parametru ponownej instalacji kodu v, aby najpierw zainstalować zupełnie nowe zadanie lub funkcję.

Zalecane

Czy Twój komputer działa wolno? Masz problemy z uruchomieniem systemu Windows? Nie rozpaczaj! Reimage to rozwiązanie dla Ciebie. To potężne i łatwe w użyciu narzędzie będzie diagnozować i naprawiać komputer, zwiększając wydajność systemu, optymalizując pamięć i poprawiając bezpieczeństwo procesu. Więc nie czekaj — pobierz Reimage już dziś!

 • 1. Pobierz Reimage
 • 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby uruchomić skanowanie
 • 3. Uruchom ponownie komputer i poczekaj, aż zakończy skanowanie, a następnie ponownie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby usunąć wszelkie wirusy znalezione podczas skanowania komputera za pomocą Reimage

 • Jeśli każda z naszych właściwości REINSTALLMODE jest nadal ustawiona bez korzystania z pełnej instalacji. Ustawienie tej konkretnej właściwości REINSTALL powoduje, że określone tryby „rozpoznawania” mają zastosowanie i podają swoje strategia „zastąpienia” do normalnej instalacji. Właściwość reinstallmode wpływa tylko na funkcje, które zwykle są wybierane do instalacji. Strona główna Obecność lub właściwości REINSTALLMODE mogą nie powodować automatycznej ponownej instalacji funkcji. Instalacja Net wymagająca obecności związanej z REINSTALACJĄ mienia. Zniżki na parametry

  te powyżej właściwości będą rywalizować z każdą opcją wiersza poleceń „/f”. Opcja linii instrukcji domyślnie ustawia czas dla “pecms”.

  Wymagania

  wymaganie wartość

  Wersja Instalator Windows 5.0 Windows do Windows Server 8, 2012, Windows Server 2008 R2 lub Windows 9. Instalator Windows 4.0 lub Instalator Windows 4.5 w systemie Windows Server Windows 2009 Vista lub. Windows Server ’03 Okno instalacji Windows lub XP. Zapoznaj się z całą sekcją Wymagania dotyczące środowiska wykonawczego dla Instalatora Windows, aby uzyskać informacje o minimalnym pobieraniu związanym z usługami Windows wymaganymi dla dużego Instalatora Windows.

  Zobacz Zobacz też

  Właściwości

 • 2 co minutę
 • Weryfikowane są tylko pliki wykończenia powierzchni, które zawierają informacje o sumie kontrolnej. Baner (ccode reinstallmode_fileverify powyżej) naprawia tylko pliki, które otrzymują msidbFileAttributesChecksum w strumieniu atrybutów skojarzonym z FileTable.REINSTALLMODE właściwością

  wykluczając ciąg zapytania zawierający litery wskazujące żądany typ ponownej instalacji. Opcje niewrażliwe są niewrażliwe na wielkość liter dodatkowo niewrażliwe na kolejność. Ta funkcjonalność powinna normalnie zawsze być z tym powiązanaZRESETUJ domy. Jednak tę właściwość można zwykle włączyć bez instalacji, ale tylko przy użyciu nowej instalacji.

  Uwaga. Instalator ignoruje właściwość REINSTALLMODE systemu Windows podczas tej instalacji administracyjnej. Name=”reinstall_option_codes”> Opcja

  Zainstaluj ponownie kody

  Kod Parametry r Ponowna instalacja tylko w przypadku braku wpisu ręcznego. Jeśli o ponownie zainstaluj brakujące dane komputera lub nieaktualną wersję. e Zainstaluj ponownie, jeśli ogólnie brakuje pliku lub jest on rzeczywiście starszy. d Zainstaluj ponownie, jeśli plik zostanie usunięty lub sugerowana jest inna wersja. s Sprawdź wartości sum kontrolnych i zainstaluj ponownie instrukcję, jeśli jej brakuje lub jest uszkodzona. Ta flaga zawiera tylko informacje w regionie poprawek, które aktualnie mają msidbFileAttributesChecksum. dla kolumny atrybutu msidbFileAttributesChecksum.Tabela plików. włączone Wymuszona ponowna instalacja dotyczy wszystkich formatów, niezależnie od sumy kontrolnej lub wersji. ty Zastąp wszystkie niezbędne rekordy systemoweTabele rejestru odpowiadające drzewu rejestru programu osobistego

  HKEY_CURRENT_USER

  lub
  ponownie zainstaluj omus

  HKEY_USERS

  . m Zapisz wszystkie niezbędne wpisy w rejestrze doTabela rejestru, która

  Co to jest właściwość Addlocal?

  ADDLOCAL zazwyczaj jest jedną z naszych własnych właściwości opcji zestawu funkcji, która wpływa tylko na cały stan instalacji funkcji, oprogramowanie tak naprawdę tylko pośrednio wpływa na komponenty (w większości dokładnie te, na które mają wpływ funkcje, do których należy się odwołać).

  HKEY_LOCAL_MACHINE

  należy dolub zarejestruj klucz

  hkey_classes_root

  . Przepisz wszystkofajne raporty wraz z czasownikami,publikuj tablice,tabela komponentów,tablica pantomimy,tablica ProgID,tabela symboli,stolik iJednak maszyna lub klient mapuje tabelę AppID. Zainstaluj ponownie wszystkokwalifikowane komponenty.

  Co to jest właściwość Reinstallmode?

  Możesz użyć superwłaściwości REINSTALLMODE, aby zmienić domyślne wzorce podczas nadpisywania plików. Obudowa REINSTALLMODE przyjmuje ciąg, który jest rzeczywistym zestawem liter wskazujących, w jaki sposób można nadpisać napisane dokumenty.

  Gdy aplikacja jest zwykle ponownie instalowana, ten parametr procesu wykonuje zadania i rejestruje kolekcje typów instalacji z odbc.

  s Ponownie zainstaluj wszystkie skróty i zapisz praktycznie wszystko od nowa, zastępując wszelkie istniejące skróty i ikony. Dla do jest stosowany do sortowania od pakietu źródłowego i ponownego buforowania lokalnych ofert. Nie wykorzystuj w pełni kodu opcji ponownej instalacji v, aby wykonać podstawową instalację elementu lub aplikacji.

  ponownie zainstaluj omus

  Jeżeli główna konkretna właściwość REINSTALLMODE jest dopasowana bez funkcji REINSTALL, właściwości nie zapomnij zastosować do określonych kilku trybów „odkrywania” i „nadpisywania” dla kontynuacji normalna instalacja. Właściwość REINSTALLMODE całkowicie wpływa na komponenty, które są zwykle przeznaczone do instalacji. Posiadanie właściwości REINSTALLMODE nie powoduje ponownej instalacji składników. Aby ponownie zainstalować komponenty, wymagana jest właściwość REINSTALL osoby.

  Kody opcji zaprojektowane dla tego meczuParametr właściwości wiersza poleceń ‘/f’. Opcja wiersza poleceń to bez wątpienia domyślnie „pecms”.

  Uwaga. Tylko pliki zawierające nową sumę kontrolną zostały sprawdzone i poprawione. Flaga ccode REINSTALLMODE_FILEVERIFY (patrz powyżej) natychmiast przywraca pliki zawierające kolumnę Attributes w msidbFileAttributeschecksum.Pliki tabeli.

  Wymagania

  Wersja Instalator Windows 5.0 Windows na serwerze 2008 R2 lub Windows 7 w przeciwnym razie. Instalator Windows 4.0 lub Instalator Windows 4.5 w systemie Windows Vista Server 2008 lub. Instalacja Windows w systemie Windows Server 2003 i w konsekwencji XP, Windows 2000. Zapoznaj się z pomocą środowiska wykonawczego Instalatora Windows, aby uzyskać wskazówki dotyczące wywołań dodatku Windows Service Pack dla co najmniej jednej opcji Instalatora Windows.

  Masz wolny komputer? Reimage to najlepsze oprogramowanie do usuwania złośliwego oprogramowania i naprawy komputera przeznaczone dla komputerów z systemem Windows.

  The Best Way To Uninstall It Is To Reinstall Omus
  La Meilleure Façon De Le Désinstaller Est De Réinstaller Omus
  Der Perfekte Weg, Es Zu Deinstallieren, Ist Einfach, Omus Neu Zu Installieren
  Лучший способ удалить его — переустановить Omus
  La Mejor Manera De Desinstalar Este Método Es Reinstalar Omus
  De Manier Om Het Te Verwijderen Is Door Omus Opnieuw Te Installeren
  Det Bästa Sättet Att Avinstallera Det är Att Installera Om Omus
  제거하는 가장 좋은 방법은 Omus를 다시 설치하는 것입니다.
  A Melhor Maneira – Desinstalá-lo é Reinstalar O Omus
  Il Modo Migliore Per Disinstallarlo è Infatti Reinstallare Omus