Konfigurowanie DHCP W Bieżącym Narzędziu Do Rozwiązywania Problemów Z Systemem Windows 2000 Server

Twój komputer działa wolno? Nie czekaj dłużej, aby go uratować. Pobierz nasze narzędzie do naprawy systemu Windows i wróć na właściwe tory za pomocą kilku kliknięć!

Oto kilka prostych operacji, które powinny pomóc rozwiązać problem z konfiguracją DHCP w systemie Windows 2000 Server.W panelu sterowania przejdź do opcji Administracja > Konfiguruj serwer.Wybierz DHCP z menu rozwijanego Sieć po lewej stronie.Uruchom Kreatora składników systemu Windows, klikając dwukrotnie opcję Usługi sieciowe.

Configuring DHCP In The Windows 2000 Server Troubleshooter
Configuration De DHCP Dans L’outil De Dépannage De Windows 2000 Server
Configuración De DHCP En El Solucionador De Problemas De Windows 2000 Server Actual
DHCP Configureren In De Meeste Probleemoplossers Voor Windows 2000 Server
Настройка DHCP в средстве устранения неполадок сервера Windows Two тысяч
Konfigurera DHCP I Windows 2100 Server Felsökare
Configurazione Di DHCP Durante La Risoluzione Dei Problemi Di Windows 2000 Server
Windows 2000 Server 문제 해결사 내에서 DHCP 구성
Konfigurieren Von DHCP In Der Windows 2000 Server-Fehlerbehebung
Configurando O DHCP No Solucionador De Problemas De Servidor Do Windows 2.000