Hoe Kan Ik Cd-stationfout 12 Oplossen

Ik zou zeggen dat de afgelopen dagen sommige spelers fout 12 van het belangrijkste cd-station hebben gemeld.

Is uw computer traag? Wacht niet langer om het te redden. Download onze Windows-reparatietool en ga met een paar klikken weer op het goede spoor!

Als “Fout 1” sterk gerelateerd is aan het LCD-telefoonscherm van de cd-speler, verklaart de schijflade die normaal gesproken niet uit het deck komt de betekenis van die specifieke code. Gedeeltelijke demontage gerelateerd dat de cd-speler kostbaar zou zijn, samen met gewone huishoudelijke wapens en bovendien een levering van een ijzerhandel of misschien een ijzerhandel.

cd-speler fout 12

Foutcodes bedoeld voor cassette- en cd-spelers en dus wisselaars

Cassettefout

E10: Lintvijandigheidsfout Oorzaak(n): Zwakke transportvideo van cartridge of defecte cartridgedetectieriem Correctieve actie: Vervang de cartridge door een exemplaar. Als er nog steeds een nieuwe geldige foutcode is, neem dan gewoonlijk contact op met het ACDelco® Service Center.

E11: Tape heeft een negatief effect op fout Oorzaken: Cassette met krassen Oplossing(en): Vervang slechts één cassette

E12 Communicatie – – Fout Oorzaken: Er is een goed solide probleem met de radiocommunicatie van het voertuig of er kan voortdurend een intern probleem zijn met het radiostation Oplossing(en): Koppel de batterijspanning los tijdens de radio en sluit daarna opnieuw aan een paar minuten. Als de identieke fout zich blijft voordoen, neem dan contact op met het acdelco® servicecentrum om het apparaat te laten repareren.

E13: Lintcommunicatiefout Oorzaak(n): Typisch microprocessor De ontvanger leest de snelheidspulsen rechtstreeks van het corresponderende cassettedeck, ofwel ook snel of te langzaam. Correcties: Als het deck de cassette van een persoon nog goed afspeelt, probeer dan een nieuwe cassette. Als u zeker weet dat het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met het ACDelco® Service Center.

E14: Lint gewonden Oorzaak(n): Lint is gewikkeld op de hoofdlier. Dit betekent dat de cassette in specifieke radio beschadigd is. Dit verkoopprobleem kan verschijnen bij gebruik van een all-cd-adapter. Andere oorzaken kunnen oude, beschadigde tapes zijn. Long-play-video’s (90 of 125 minuten) zijn broos en kunnen daarom gemakkelijk worden uitgerekt, wat mijn reden is. Oplossing(en): Probeer een leuke bekende originele band af te spelen. Verwijder de cd-adapter.

Cln Tape-indicator Oorzaak(n): Dit bericht verschijnt na 50 uur en wijst op het afspelen van video. Correcties: Meestal ruimen we de tapekop op. Laat vervolgens de golven normaal gesproken los door de ontspanknop vijf seconden ingedrukt te houden. Het wissen van de toppen reset de “Cln”-pin niet. Keer terug naar het “Cln”-display, aan de binnenkant naast vasthouden, druk op de sec-knop aanpassen en persoonlijke training. Het display keert terug naar normaal.

CD-fout

E20: Focusfout Oorzaak(n): De cd-speler kan niet scherpstellen op de cd of er is een intern opzetprobleem. Oplossingen: maak de cd schoon en het kan zijn dat u een nieuwe cd gebruikt. Zorg ervoor dat de schijf correct wordt geladen. De snelweg kan ongelijk zijn of een beetje te veel vocht bevatten. Als het probleem zonder twijfel niet door specialisten wordt opgelost, neem dan contact op met het eigenlijke ACDelco®-servicecentrum.

E21: Trackingfout Oorzaak(n): Er is een probleem opgetreden bij het lezen van mijn artikel op de schijf. Oplossing(en): Reinig de harde schijf of gebruik een nieuwe schijf. Zorg ervoor dat de schijf goed is geplaatst. Ook kan de weg misvormd zijn of hangt er veel aan vocht. Als er een ernstige fout optreedt, neem dan contact op met het ACDelco®-servicecentrum als u het apparaat wilt laten repareren.

E22: Engine fout Oorzaak(n): Het cd-station verwerkt cd’s/dvd’s echt niet correct. Correcties: actieve service of vervanging van het huidige apparaat bij het acdelco® service center.

E23 Communicatie: Fout Oorzaak(n): Probleem met communicatie op afstand tussen voertuig en interne radio. Oplossingen: ontkoppel de batterijspanning voor alle aankondigingen en sluit ze na een paar minuten opnieuw aan. Als elke fout zich blijft voordoen, breng het apparaat dan naar een bekend en goed ACDelco®-servicecentrum voor beginners.

LLAI CD-filterfout

E30: Focusfout Oorzaken: Het is mogelijk dat de cd-drive niet beschikbaar is om op de schijf scherp te stellen, of er is zelfs een enorm intern concentratieprobleem. Oplossingen: voer een schijfophaaltest uit of gebruik een nieuwe cd/dvd. Controleer of de schijf vrij zeker correct is geladen. De weg kan eventueel ook wat ruiger zijn of extra vochtig zijn. Als er slechts één foutlocatie is, laat het apparaat dan repareren door ACDelco® bij een servicecentrum.

E31: Tracking error Oorzaak(n): Er was een probleem met het lezen van de schijf. Oplossing(en): probeer de schijf te herstellen of probeer hun nieuwe schijf te gebruiken. Zorg ervoor dat de geselecteerde schijf correct is geplaatst. De juiste weg kan ook ongelijk zijn, misschien veel vocht. Als de fout zich blijft voordoen, neem dan contact op met ACDelco® of een servicecentrum om het apparaat te repareren.

E32: ErrorMotor Drive Oorzaak (oorzaken): De cd-motor verteert de cd echt niet goed en bovendien verstoren de verkeerde magazijnmontageschroeven het mechanisme. Oplossingen: installeer opnieuw afdrukken. Als er nog steeds hun swapprobleem is, log dan in. Als het nadeel aanhoudt, draai dan de bevestigingsbouten van het bevestigingsanker los. Als het probleem is opgelost, reconstrueert u de bouten met kortere bouten en voegt u sluitringen toe aan de bestaande spijkers. Als deze toestand aanhoudt, laat u het apparaat repareren door een ACDelco® Service Center.

E33: Concept fout cd-wisselaar Oorzaak(n): Probleem met radiocommunicatie rond voertuig of intern radioconcept. Oplossingen: Koppel de spanningsbatterij los van deze specifieke radio en sluit deze na een paar minuten weer aan. Als het probleem aanhoudt, bepaal dan of een deel van de problemen te maken heeft met de radio, stoelsluiting of schakelaar. Controleer alle aansluitingen op de juiste spanning. Als de fout zich blijft voordoen, stuurt u het apparaat naar ACDelco®, misschien een servicecentrum.

E34: Open woningwisselaar

E35: Leeg tijdschrift

Wisselaarfout 10claims IMF

01 Oorzaak: Dit duidt op een storing van de CD-filterfuncties. Correctie: Voer voordat u deze apparatuursystemen opstuurt voor reparatie de volgende procedure uit:

cd deelnemer fout 12

Heb je een trage computer? Reimage is de ultieme software voor het verwijderen van malware en pc-reparatie die is ontworpen voor Windows-computers.

How To Fix CD Drive Error 12
Hur Man åtgärdar CD-dragfel 12
Как исправить ошибку жесткого диска компакт-диска 12
Cómo Debería Realmente El Error 12 De La Unidad De CD
Como Corrigir O Erro De Produção De CD 12
So Beheben Sie Den CD-Direktfehler 12
Comment Résoudre L’erreur 12 Du Lecteur De CD
Jak Naprawić Błąd Napędu CD 12
Come Correggere L’errore Dell’unità CD 12
CD 디스크 드라이브 오류 12를 수정하는 방법